Volitve svetnika 2018

VABILO!

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljen novi svetnik Kluba kočevskih študentov v Svetu ŠOLT, ki bo potekala v nedeljo, 2.12.2018 v klubskih prostorih na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 11:30 uri. Kandidati si nujno preberite KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠOLS.

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljen novi svetnik Kluba kočevskih študentov v Svetu zveze ŠKIS, ki bo potekala v nedeljo, 2.12.2018 v klubskih prostorih na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 12:00. Kandidati si nujno preberite KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠKIS.

Kandidature priporočeno pošljite na:

KLUKŠ
Volilna komisija
Tomšičeva 13
1330 Kočevje

Pred samim glasovanjem se bodo kandidati tudi osebno predstavili.

Dnevni red:

  • sprejem dnevnega reda,
  • predstavitev kandidatov,
  • volitve,
  • razno.

Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 46. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2018/2019 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosim, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni,
predsedstvo KLUKŠ-a

Kočevje, 9.11.2018

Skip to content