Volitve 2020

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljeno novo predsedstvo Kluba kočevskih študentov, ki bo potekala v ponedeljek, 28.12.2020 preko spleta na povezavi , s pričetkom ob 19. uri. Kandidati lahko najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pošljejo svoje vloge za kandidaturo posamezne funkcije, oziroma le te en dan pred volitvami osebno vročijo aktualnim članom predsedstva. Kandidatna mesta so sledeča:

PREDSEDNIK,
PODPREDSEDNIK,
BLAGAJNIK,
TAJNIK,
ČLAN PREDSEDSTVA,
NADZORNI ODBOR.
Kandidate prosimo, da v svoji kandidaturi navedejo tudi smer študija. Pred samim glasovanjem bodo kandidati tudi predstavljeni.

Na skuščini 28.12.2020 preko spleta na povezavi bodo ob 19:30 tudi volitve za svetnika Kluba kočevskih študentov v Svetu ŠOLS in svetnika Kluba kočevskih študentov v Svetu zveze ŠKIS. Kandidati si nujno preberite KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠOLS in KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠKIS.

Kandidature priporočeno pošljite na:

KLUKŠ
Volilna komisija
Tomšičeva 13
1330 Kočevje

ali osebno dostavite trenutnemu vodstvu.

Pred samim glasovanjem se bodo kandidati tudi osebno predstavili.

Dnevni red:

sprejem dnevnega reda,
statut in pravilniki,
predstavitev kandidatov za vodstvo,
volitve v vodstvo,
predstavitev kandidatov za svetnika ŠKIS in svetnika ŠOLS
razno.
Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 46. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2020/2021 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosimo, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni,
predsedstvo KLUKŠ-a

Kočevje, 5.12.2020

Skip to content