Volitve 2018

VABILO!

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljeno novo predsedstvo Kluba kočevskih študentov, ki bo potekala v nedeljo, 2.12.2018 v prostorih Kluba kočevskih študentov na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 11. uri. Kandidati lahko najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pošljejo svoje vloge za kandidaturo posamezne funkcije, oziroma le te en dan pred volitvami osebno vročijo aktualnim članom predsedstva. Kandidatna mesta so sledeča:

PREDSEDNIK,
PODPREDSEDNIK,
BLAGAJNIK,
TAJNIK,
ČLAN PREDSEDSTVA,
NADZORNI ODBOR (tri mesta).
Kandidate prosimo, da v svoji kandidaturi navedejo tudi smer študija. Pred samim glasovanjem se bodo kandidati tudi osebno predstavili.

Dnevni red:

sprejem dnevnega reda,
statut,
predstavitev kandidatov,
volitve,
razno.
Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 46. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2018/2019 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosimo, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni,
Predsedstvo KLUKŠ-a

Kočevje, 9.11.2018

Skip to content