VABILO NA VOLITVE SVETNIKA

VABILO!

Na podlagi 6. člena »Volilnega pravilnika za volitve svetnikov ŠOLS« je Predsedstvo Kluba kočevskih študentov na svoji 10. redni seji, dne 8. 9. 2012 sprejelo sklep o razpisu občnega zbora/skupščine.

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljen novi svetnik Kluba kočevskih študentov v Svetu ŠOLT, ki bo potekala v soboto, 27. 10. 2012 v klubskih prostorih na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 18. uri. Kandidati si nujno preberite KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠOLS.

Kandidature priporočeno pošljite na:

KLUKŠ
Volilna komisija
Ljubljanska c. 7
1330 Kočevje

Pred samim glasovanjem se bodo kandidati tudi osebno predstavili.

Dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda,
  2. Predstavitev kandidatov,
  3. Volitve,
  4. Razno.

Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 43. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2011/2012 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosim, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni!

Predsedstvo KLUKŠ-a

Kočevje, 28.9. 2012

Skip to content