Sodelovanje z RŠK

ESRRMGRT

Klub kočevskih študentov sodeluje s Ribniški študentski klub pri vzpostavitvi Študenskega invocijskega stičišča. Projekt študentsko inovacijsko stičišče, ki ga izvaja Ribniški študentski klub, sestavljata dve fazi. V prvi fazi projekta želijo preurediti lastniške prostore, da bomo v njih lahko udejanjali dolgoročno strategijo delovanja kluba. V drugi fazi projekta pa se bo izvedel cikel predavanj in delavnic, ki bojo zasledovale tri cilje: spodbujanja podjetništva in inovativnosti, vseživljenjskega učenja in pridobivanje dodatnih znanj. V tej fazi se kot partner pridruži k sodelovanju tudi Klub kočevskih študentov, ki bo izvedel dve delavnici z omenjenih področij. Tako kot Ribniški študentski klub, želi tudi Klub kočevskih študentov spodbuditi lokalni razvoj

Rezultati projekta bodo izboljšani materialni pogoji delovanja Ribniškega študentskega kluba, s katerim želijo mladim, starejšim, brezposelnim in drugimi ranljivimi skupinami zagotoviti širitev znanj, spretnosti in veščin. Izboljšala se bo tudi povezanost Kluba kočevskih študentov in Ribniškega študentskega kluba, sodelovanje med študenti in izboraženost na področju podjetništva. Rezultati operacije bodo trajni, saj bomo vsebine v prihodnosti vsebinsko dodatno nadgrajevali v skladu z zaznano potrebo omenjenih skupin v lokalnem okolju.

Naložbo Klubu ribniških študentov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost projekta je 51.690,63 EUR, vrednost sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 34.155,17 EUR.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Skip to content