Volitve svetnika 2013

VABILO!

Na podlagi 6. člena »Volilnega pravilnika za volitve svetnikov ŠOLS« je Predsedstvo Kluba kočevskih študentov na svoji 10. redni seji, dne 27. 9. 2013 sprejelo sklep o razpisu občnega zbora/skupščine.

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljen novi svetnik Kluba kočevskih študentov v Svetu ŠOLT, ki bo potekala v soboto, 26. 10. 2013 v klubskih prostorih na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 17. uri. Kandidati si nujno preberite KANDIDACIJSKI POSTOPEK za volitve svetnika v Svet ŠOLS.

Kandidature priporočeno pošljite na:

KLUKŠ
Volilna komisija
Tomšičeva 13
1330 Kočevje

Pred samim glasovanjem se bodo kandidati tudi osebno predstavili.

Dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda,
  2. Predstavitev kandidatov,
  3. Volitve,
  4. Razno.

Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 46. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2013/2014 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosim, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni,
predsedstvo KLUKŠ-a

Kočevje, 27.9.2013

 

Skip to content