Volitve 2022

Written by  //  24/01/2022  //  Aktualno, Novice, Ostalo  //  Komentiranje izklljučeno

VABILO!

Volilna komisija razpisuje skupščino, na kateri bo izvoljeno novo predsedstvo Kluba kočevskih študentov, ki bo potekala v 11.02.2022 v prostorih Kluba kočevskih študentov na Tomšičevi 13, s pričetkom ob 19. uri. Kandidati lahko najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pošljejo svoje vloge za kandidaturo posamezne funkcije, oziroma le te en dan pred volitvami osebno vročijo aktualnim članom predsedstva. Kandidatna mesta so sledeča:

PREDSEDNIK,
PODPREDSEDNIK,
BLAGAJNIK,
TAJNIK,
ČLAN PREDSEDSTVA,
NADZORNI ODBOR,
SVETNIK ŠKIS IN SVETNIK ŠOLS,
Kandidate prosimo, da v svoji kandidaturi navedejo tudi smer študija.

Dnevni red:

sprejem dnevnega reda,
predstavitev kandidatov,
volitve,
predstavitev in volitev svetnika,
finančni pravilnik,
razno.
Vedeti je potrebno, da ima v skladu s 46. členom Statuta glasovalno pravico le oseba, ki ima v študijskem letu 2021/2022 status študenta. Tema dnevnega reda je pomembna za prihodnje delovanje KLUKŠ-a, zato vas prosimo, da se je udeležite v čim večjem številu.

Vabljeni,
Predsedstvo KLUKŠ-a

Comments are closed.