Tabela evidenčnih naročil, statut in pravilniki

-

Evidenčna naročila:

Tabela evidenčnih naročil 2019

Statistični podatki evidenčnih naročil 2019
Ker je pooblastilo za objavo na portalu eNaročanje še vedno v postopku potrjevanja, smo začasno objavili statistične podatke evidenčnih naročil na spletni strani. Takoj, ko bo pooblastilo potrjeno in nam bo omogočena objava, bomo statistične podatke objavili tudi na portal. Hvala za razumevanje.

Statut in pravilniki:
Statut Kluba kočevskih študentov

Navodila za izvedbo volitev svetnikov sveta sols in sveta zveze skis

Navodila o izvajanju posredovanja informacij javnega znacaja 2018

Pravilnik o finančnem delovanju

Katalog Informacij javnega značaja

Zapisnik seje

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Navodila o izvajanju posredovanja informacij javnega značaja

Pristopna izjava:

Pristopna izjava